Spædbarnsterapi / tidlig traumeterapi

Indsatsen bevilges typisk jf.:

 • Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 3 og
 • pr. den 01.01.24, jf. Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 5.

Hvem kan få gavn af spædbarnsterapi?

Spædbarnsterapi/tidlig traumeterapi henvender sig ikke kun til spæd-/småbørn, men i lige så høj grad til ældre børn/unge eller voksne, som har haft traumatiske oplevelser i de allertidligste leveår.

Det kan blandt andet handle om:

 • En for tidlig eller kompliceret fødsel
 • Anbringelse
 • Alvorlig sygdom
 • Skilsmisse
 • Tab af nære relationer
 • Forældres misbrug
 • Adoption
 • Psykisk sygdom/depression i familien eller netværk
 • Fysisk/psykisk vold

Spædbarnsterapi hos Bente Balleby

Spædbarnsterapi igangsættes i tæt samarbejde med barnets forældre, hvor jeg interviewer forældrene om barnets allertidligste foster-/barneliv. Hvad skete der konkret i barnets liv? Jeg udarbejder og skriver herefter budskabet/ordene. Herefter mødes jeg igen med forældrene og sammen gennemgår vi de enkelte sessioner. Jeg vurderer, hvor mange terapisessioner det enkelte barn/ung eller voksen har brug for. Vi godkender terapisessionerne i samarbejde. Spædbarnsterapien bliver fortalt på en ærlig og nænsom måde, hvor ingen skal føle sig forkerte. Jeg vejleder og støtter forældrene i, hvordan de enkelte sessioner vil forløbe, samt guider forældrene i, hvordan de støtter og hjælper deres barn, når barnet hører Spædbarnsterapien. Antal Spædbarnssessioner kan variere alt efter problemets intensitet, ligesom varigheden kan variere for de enkelte sessioner. Imellem sessionerne tilbydes forældrene samtaler, hvis noget skal justeres eller tales om vedrørende barnets proces. Forældrene modtager ligeledes en afsluttende samtale. Yderligere samtaler aftales efter behov.

Tre væsentlige budskaber i Spædbarnsterapi er:

 • ”Alt usagt binder energi”
 • ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt”
 • ”Lad aldrig barnet være alene med sin smerte”

Nyttige links

https://spaedbarnsterapi.dk/