Terapeutiske samtaler

Indsatsen bevilges typisk jf.:

  • Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 3 og
  • pr. den 01.01.24, jf. Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 5.

5 grunde til terapi:

  • Vi har alle ret til et godt liv
  • Er det muligt? – Terapi =Harmoni & Balance 
  • Lad aldrig barnets ”smerte” blive glemt!
  • ”Kroppen husker” det bevidstheden har glemt! 
  • Hvad er det børnene forsøger at fortælle? 

Terapeutiske samtaler med børn, unge og voksne

Min teoretiske referenceramme er systemisk, narrativ eller en mentaliserende tilgang.

I mine samtaler benytter jeg ofte metoden ”Børne mindmapping”, hvis det giver mening. Det er en systemisk/narrativ metode som oftest benyttes sammen med børn og unge. Børnemaidmapping er en samtalemodel, hvor jeg taler med barnet/den unge om det der ”fylder” hos barnet f.eks. skole, kammerater, sygdom, søskende m.m.


Samtaler i en mentaliserende referenceramme

Mentalisering handler om at forstå sin egen og andres adfærd/den andens sind på sinde. Mentalisering handler ikke alene om opmærksomhed på den andens mentale tilstande, men også ens egne mentale tilstande. Mentale tilstande er følelser, tanker, intentioner, ønsker, behov mv. Metoden udvikler børnene/den unges selvopfattelse og deres evne til at regulere indre følelser samt deres evne til at indgå i samspil med andre børn/unge.

Herudover tilbyder jeg traumeterapeutiske samtaler med forældre/par i forbindelse med komplikationer i graviditeten. I forbindelse med fødsel, alvorlig sygdom, dødsfald m.m.

Jeg har samarbejde med Børnecancer fonden FAVN