Spædbarnsterapi

Hvad er spædbarnsterapi?

Spædbarnsterapi bliver også kaldt tidlig traumeterapi eller før-sproglig terapi, fordi det er en metode, som kan løsne op for traumer, der er opstået i de allertidligste leveår.

Når spæd-/småbørn oplever fysiske eller psykiske belastninger, der overstiger, hvad de kan magte, kan belastningerne bremse barnets udvikling. Barnet har endnu ikke sproget som hjælp til at fastholde erindringerne — men kroppen husker.

Hvem kan få gavn af spædbarnsterapi?

Spædbarnsterapi/tidlig traumeterapi henvender sig ikke kun til spæd-/småbørn, men i lige så høj grad til ældre børn/unge eller voksne, som har haft traumatiske oplevelser i de allertidligste leveår.

Det kan blandt andet handle om:

  • En for tidlig eller kompliceret fødsel
  • Anbringelse
  • Tab af nære relationer
  • Forældres misbrug f.eks. alkohol m.m.
  • Adoption
  • Psykisk sygdom/depression f.eks. hos mor eller far
  • Fysisk/psykisk vold m.m.

Hvordan foregår Spædbarnsterapi?

Spædbarnsterapi igangsættes i tæt samarbejde med barnets forældre, hvor jeg interviewer forældrene om barnets allertidligste foster-/barneliv. Hvad skete der konkret i barnets liv?

Jeg udarbejder og skriver herefter budskabet/ordene – i Spædbarnsterapien er ordene nøje udvalgt. Ordene handler bl.a. om barnets historie, om forældrene, fosterlivet, det der konkret er sket i barnets liv og om barnets aktuelle og fremtidige livssituation.

Herefter mødes jeg igen med forældrene og sammen gennemgår vi de enkelte sessioner. Jeg vurderer, hvor mange terapisessioner det enkelte barn/ung eller voksen har brug for. Vi godkender terapisessionerne i samarbejde.

Spædbarnsterapien bliver fortalt på en ærlig og nænsom måde, hvor ingen skal føle sig forkerte.

Jeg vejleder og støtter forældrene i, hvordan de enkelte sessioner vil forløbe, samt guider forældrene i, hvordan de støtter og hjælper deres barn, når barnet hører Spædbarnsterapien.

Antal Spædbarnssessioner kan varierer alt efter problemets intensitet, ligesom varigheden kan varierer for de enkelte sessioner.

Imellem Spædbarnsterapierne tilbydes forældrene samtaler, hvis noget skal justeres eller tales om vedrørende barnets proces. Forældrene modtager ligeledes en afsluttende samtale. Yderligere samtaler aftales efter behov.

To væsentlige budskaber i Spædbarnsterapi er:

  • ”Alt usagt binder energi”
  • ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt”

Hvordan opbygges en Spædbarnsterapi?

I Spædbarnsterapien er der tre elementer, der går igen i alle terapierne.

Jeg præsenterer mig for barnet samt fortæller, hvor barnet og forældrene skal sidde under Spædbarnsterapien.

Jeg fortæller barnets dets historie. Historien fortælles i datid, fordi det var sådan det var.

Jeg afslutter alle Spædbarnsterapi sessioner med et ”håb”. Dette håb fortælles i nutid, fordi det omhandler her og nu og det fremadrettede liv.

Spædbarnsterapien udleveres i papirform til forældrene eller nære omsorgspersoner for barnet, og de introduceres i, hvordan de kan læse/genfortælle elementer eller hele Spædbarnsterapien for barnet, således at barnets føler sig mødt og set i det, der var svært engang.

Er du/I i tvivl om Spædbarnsterapi er den rette metode til jer, er I yderst velkommen til at kontakte mig på telefon 3029 9963 eller på info@benteballeby.dk

Nyttige links

https://spaedbarnsterapi.dk/