Sandplay

Sandplayterapi henvender sig til børn fra ca. 4 årsalderen samt til unge og voksne.

Sandplayterapi er en terapimetode, hvor der ikke stilles krav til samtale eller præstation. Det er en nænsom og effektiv metode, der heler smertefulde oplevelser indefra samt hjælper barnet, den unge eller voksne dér, hvor de mangler ord.

Hvem kan få gavn af sandplayterapi?

 • Børn, unge eller voksne med angst
 • Børn, unge eller voksne med nedsat funktionsevne, som kan have vanskeligt ved at formulere tanker og følelser
 • Egen eller forældres skilsmisse
 • Tab af nære relationer f.eks. forældre, bedsteforældre m.fl.
 • Identitetsproblemer f.eks. hos adoptivbørn
 • Børn, unge anbragt uden for hjemmet f.eks. i familiepleje
 • Børn, unge eller voksne, der har overværet vold, eller som selv har været udsat for psykisk eller fysisk vold
 • Børn, unge eller voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb
 • Børn og unge af psykisk syge forældre
 • Børn og unge, som har eller har haft en forælder, der har været udsendt til krigsførende lande
 • Børn og unge i mistrivsel

Ovenstående oplevelser kan for et barn, en ung eller voksen være så smertefulde, at ordene mangler. Dette kan opleves, når børn, unge eller voksne har svært ved at definere eller verbalt formulere, hvorfor de er kede af det, bange, vrede eller utrygge. 

Uanset årsagen til denne mistrivsel, så forringes livsglæden, energien, selvværdet samt den sunde og naturlige udvikling.

Hvad er sandplayterapi?


Sandplay for børn

Sandplayterapi er en metode, der umiddelbart mest henvender sig til børn, fordi figurer, sand og vand er naturlige elementer i et barns verden. Børn ”leger” sig igennem et terapiforløb, og sideløbende vil der være samtaler med forældrene. Mange børn ønsker ikke at samtale om det, der kan være svært - de har ofte besvaret nok spørgsmål fra voksne.

Sandplaylokalet bliver barnets ”frirum”. Sand, vand og figurer bliver et frirum, hvor barnets bedste og værste fortællinger kan komme til udtryk i en ofte kaotisk og overfyldt indre verden. Sandplayterapien kan skabe ro og orden i et overbelastet nervesystem. Igennem Sandplay-processen får barnet løsnet op for de oplevelser og den indre smerte, der udfordrer barnet i hverdagen.

I sandplayværkstedet/lokalet er der 2 sandkasser. I den ene sandkasse er der vådt formbart sand, og i den anden er der fint tørt sand samt hylder med mange forskellige figurer.

Barnet skaber sit sandbillede via figurerne og sandet. Sandbilledet kan ændres og der kan rykkes på figurerne, indtil barnet er helt tilfreds med sit billede.

Sandkassen er et afgrænset og beskyttet sted, hvor barnet igennem legen kan udleve og bearbejde sin indre smerte, sorg, frustrationer eller konflikter.

Igennem Sandplayprocessen styrkes selvværdet/egoet hos barnet, den unge eller hos den voksne, som derved finder ind til de personlige ressourcer og kompetencer, der styrker troen på egne evner. Disse nyopdagede ressourcer og kompetencer hjælper barnet, den unge eller voksne til at forholde sig til sine relationer og udfordringer på en ny sund måde.

Sideløbende med barnets udvikling i Sandplayterapien, vil der være samtaler med forældrene eller andre nære omsorgspersoner.

Sandplayterapi for unge eller voksne

Unge og voksne kan være mere tilbageholdende over for denne terapiform, men metoden har ligeså god effekt, når de unge eller voksne giver sig ”fri” og åbner op for kreativiteten. Ofte starter disse terapisessioner med en samtale, hvor Sandplaymetoden bliver en større eller mindre del af terapiforløbet.

I billedgalleriet kan du se, hvordan det ser ud, når der arbejdes med sandplay.


Historien om Sandplay

Den jungianske Sandplayterapi er udviklet af den schweiziske terapeut Dora Kalff (1904-1989), som tillige var elev hos Carl Gustav Jung. Dora Kalff studerede ligeledes hos den engelske børnelæge og børneterapeut Margaret Lowenfeld (1890-1973).

Margaret Lowenfeld var den første, der brugte sandlegen som terapeutisk redskab. Hendes terapi med børn og legen i sandet havde en gavnlig og positiv effekt på bl.a. traumatiserede og stressede børn. Dore Kalff blev inspireret af sandlegen samt fik indsigt i, hvilken betydning små figurer og legen i sandet havde i den terapeutisk sammenhæng.

Dora Kalff vendte tilbage til Jung-instituttet og videreudviklede metoden ved at kombinere den psykoanalytiske teori med sandlegens praksis. Hun tog afsæt i det bevidste/ubevidste sind, arketyper og symbolverdenen, samt psykolog Eric Neumanns udviklingsfaser. Det blev starten på den form af Sandplayterapien, som vi kender i dag.

Den jungianske sandplayterapi er brugt af psykologer og psykoterapeuter over hele verden, og har for alvor været praktiseret i Danmark siden slutningen af 1980'erne.

Nyttige links

http://dansksandplayinstitut.dk/

https://www.facebook.com/Dansk-Sandplay-Institut-278646532153884/timeline/