Sandplay

Indsatsen bevilges typisk jf.:

 • Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 3 og
 • pr. den 01.01.24, jf. Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 5.

Sandplayterapi henvender sig til børn fra ca. 4-års alderen samt til unge og voksne.

Hvem kan få gavn af sandplayterapi?

 • Børn, unge eller voksne med angst, ADHD, ADD m.m.
 • Skolevægring
 • Børn, unge eller voksne med nedsat funktionsevne, som kan have vanskeligt ved at formulere tanker og følelser
 • Egen eller forældres skilsmisse
 • Tab af nære relationer f.eks. forældre, bedsteforældre m.fl.
 • Identitetsproblemer f.eks. hos adoptivbørn
 • Børn, unge anbragt uden for hjemmet
 • Børn, unge eller voksne, der har overværet vold, eller som selv har været udsat for psykisk eller fysisk vold
 • Børn, unge eller voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb
 • Alvorlig sygdom hos barnet, den unge eller i familien f.eks. kræft, hjerte, nyrer, eksem m.m.
 • Børn og unge af psykisk syge forældre, selvskade, spiseforstyrrelse m.m.
 • Børn og unge, som har eller har haft en forælder, der har været udsendt til krigsførende lande
 • Børn og unge i generel mistrivsel

Ovenstående oplevelser kan for et barn, en ung eller voksen være så smertefulde, at ordene mangler. Dette kan opleves, når børn, unge eller voksne har svært ved at definere eller verbalt formulere, hvorfor de er kede af det, bange, vrede eller utrygge. 

I Sandplayterapi stilles ikke krav til samtale eller præstation. Det er en nonverbal, nænsom og effektiv metode, der heler smertefulde oplevelser indefra samt hjælper barnet, den unge eller voksne dér, hvor de mangler ord.

Sandplayterapi hos Bente Balleby

Sandplaylokalet bliver barnets ”frirum”. Sand, vand og figurer bliver et frirum, hvor barnets bedste og værste fortællinger kan komme til udtryk i en ofte kaotisk og overfyldt indre verden. Sandplayterapien kan skabe ro og orden i et overbelastet nervesystem. Igennem Sandplay-processen får barnet løsnet op for de oplevelser og den indre smerte, der udfordrer barnet i hverdagen.

I sandplayværkstedet/-lokalet er der 2 sandkasser. I den ene sandkasse er der vådt formbart sand, og i den anden er der fint tørt sand samt hylder med mange forskellige figurer.

Barnet skaber sit sandbillede via figurerne og sandet. Sandbilledet kan ændres og der kan rykkes på figurerne, indtil barnet er helt tilfreds med sit billede. Sandkassen er et afgrænset og beskyttet sted, hvor barnet igennem legen kan udleve og bearbejde sin indre smerte, sorg, frustrationer eller konflikter.

Sideløbende med barnets udvikling i Sandplayterapien, vil der være samtaler med forældrene eller andre nære omsorgspersoner.

Nyttige links

http://dansksandplayinstitut.dk/

https://www.facebook.com/Dansk-Sandplay-Institut-278646532153884/timeline/