Supervision

Jeg tilbyder primært supervision til plejefamilier, socialrådgivere, familieplejekonsulenter, pædagoger og lærere m.fl.

Jeg tilbyder supervision ud fra en systemisk/narrativ referenceramme suppleret med andre psykologiske teorier.

Supervision er et fortroligt rum hvor alle emner og problemstillinger kan deles og via dialog/kommunikation give indsigt, løsnings-og handlemuligheder til gavn for bedre trivsel og arbejdsmiljø.

Supervision foregår individuelt eller i små grupper af max. 6 personer ad gangen.

Jeg har igennem flere år givet supervision til kontaktpersoner og plejefamilier.

Jeg tilbyder ligeledes supervision til studerende under og efter endt uddannelse i Spædbarnsterapi. 

Jeg er tilknyttet og godkendt som supervisor for Dansk Institut For Spædbarnsterapi. 

Jeg har skrevet/udarbejdet Spædbarnsterapier igennem alle årene samt sideløbende modtaget supervision hos Inger Povlsen.