Bentes kompetenceprofil og CV

Uddannelser og ansættelser

 • 2023 – En 1-årig behandleruddannelse i Mentaliseringsbaseret og traumeinformeret terapi og behandling hos Center For Mentalisering v. psykolog Janne Østergaard Hagelquist.
 • 2020 Uddannet TSOP-konsulent (Tæt støttede opstart forløb for plejefamilier) fra Socialstyrelsen i samarbejde med Center for Familiepleje i Københavns Kommune.
 • 2015 Traumeterapi/Sandplayterapi
  3-årig efteruddannelse – Dansk Sandplay Institut v/cand.psyk. Marianne Molbech
 • 2011 Tidlig traumeterapi/Spædbarnsterapi
  1 år efteruddannelse - Dansk Institut for Spædbarnsterapi v/cand.psyk. Inger Thormann og Psykoterapeut Inger Poulsen.
 • 2008 Familieterapeut
  Diplomuddannelse i Systemisk- Narrativ familieterapi ved Den Sociale Højskole København – Odense.
 • 2005 Uddannet RUGO – konsulent (Rekuttering-Uddannelse-Godkendelse-Organisation)
  undervisning/uddannelse af plejefamilier, fra Den Socialpædagogiske Højskole København.
 • 1994 – 2000 Pædagog på døgninstitution Slagelse Børn og Unge Center.
  Døgnanbringelse af børn i alderen 0 – 6 år.
 • 1994 Uddannet børnehavepædagog fra Slagelse Seminariet
 • 1980 – 1991 Arbejdet som pædagogmedhjælper i børnehave og døgninstitution.

Arbejdsmæssige erfaringer

 • Observation, kompetence og udviklingsbeskrivelser af børn i alderen 0-6 år (Kuno Beller)
 • Primærpædagog til døgnanbragte spæd/småbørn.
 • Primærpædagog til spædbørn ved bortadoption.
 • Tværfagligt samarbejde med socialrådgiver, psykologer, familieplejekonsulenter, konsulenter i rådgivningsenheden/adoptions afd. Vestsjællands Amt.
 • Udarbejdelse af behandlingsplaner, statusrapporter, udskrivningsrapporter m.m. i tæt samarbejde med socialrådgiver og psykologer.
 • Deltager ved samvær mellem børn og forældre, samt deltaget og beskrive overvåget besøg.
 • Deltaget som omsorgsperson ved ”Spædbørnsterapi” 2000 – 2007
 • Familieplejekonsulent for døgnanbragte børn i alderen 0 – 18 år i Slagelse kommune.
 • Udarbejdelse af generelle plejegodkendelser
 • Tilsyn med plejefamilier
 • Koordinering ved anbringelse, samvær m.m.
 • Deltagelse ved ankesager af tvangsanbringelser i Østre Landsret
 • Deltaget ved støttende/overvåget samvær
 • Supervision af plejefamilier
 • Uddannelse af plejefamilier, afholdelse af temadage, afholdelse af kurser for plejefamilier
 • Anvendt kommunikations elementer fra metoden ”Spædbørnsterapi” i tæt samarbejde med supervisor 2007 - 2010
 • Familieterapeut/behandler for familier med børn i alderen 0 – 14 år i Familiehuset Øst, Odense kommune.
 • Familierådgivning i åben anonymrådgivning
 • Ansvarlig for beskrivelser til statusrapporter og indsatsplaner
 • Gruppeforløb med ungemødre
 • Gruppeforløb for drenge der havde set eller overværet vold eller selv været udsat for vold.
 • Deltaget i et 3-årig projekt ”Familieliv uden vold”, hvor fokus var på børnene, i forhold til deres trivsel og udvikling, når de havde set, selv oplevet eller overværet vold i familien. 2010
 • Familiekoordinator i Alternativ Til Anbringelse – ATA Odense Kommune.
 • TSOF-konsulent, Undervisning – Supervision og udarbejdelse af Anbringelseshistorie.

Anden relevant erfaring

 • Deltaget i studietur til Frankrig/ Paris – Spædbørnsterapi v. Caroline Eliacheff. Forfatter til
  bogen - Krop og skrig.
 • Projekt i Odense kommune på 3 år fra 2008 til 2011, ved siden af mit arbejde so
 • Familiebehandler og familiekoordinator – ”Familieliv uden vold” med fokusområdet ”Børn som
  havde set eller oplevet vold”.

Længerevarende kursusforløb ½ -1 år:

 • Kommunikationskursus – Underviser psykolog Esben Nimb
 • Børnesamtalen – Underviser socialrådgiver/familieterapeut/forfatter Ingelise Nordenhof
 • Systemisk Supervision – Underviser familieterapeut Bjørg Skar
 • Erfaring med spædbørnsterapi del 1 og 2 – Underviser Inger Thormann og Inger Povlsen
 • Flygtningebørn og familier – Underviser OASIS
 • Døgnanbringelser af etniske børn i plejefamilier – Underviser Basim Osman
 • Leder af Børnegrupper, underviser: Ingelise Nordenhof & Gunnar Eide
 • Børnemind Mapping - Grundforløb/kursus 1 år v/Bodil Burian
 • Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne